Συμπληρωματική εξέταση με την μαστογραφία. Αξιολόγηση μορφωμάτων της μαστογραφίας εάν αποτελούν κύστεις ή συμπαγείς μάζες. Ανίχνευση δυσπρόσιτων όγκων λόγω πυκνών μαστών. Σταδιοποίηση ενός όγκου μαστού με ανάδειξη συμμετοχής φρουρού λεμφαδένων ή λεμφαδένων στις μασχάλες.