• Διαστάσεις προστάτου. Υπολειμματικός όγκος ούρων μετά την ούρηση.
 • Καλοήθης υπερτροφία προστάτου.
 • Απεικόνιση μικρού αψηλάφητου όζου στην περιφερική ζώνη, όταν το PSA
  είναι αυξημένο και η δακτυλική εξέταση του προστάτου είναι φυσιολογική.
 • Κακοήθης όζος της περιφερικής ζώνης του προστάτου. Επέκταση του
  κακοήθους όζου πέραν της προστατικής κάψας. Διήθηση σπερματικών κύστεων.
 • Συγγενείς ανωμαλίες της αποχετευτικής οδού του σπέρματος.
  Απουσία σπερματικής κύστεως.
 • Κύστεις εκσπερματικού πόρου. Κύστεις προστάτου
 • Προστατίτιδα. Έλεγχος με έγχρωμο Doppler του βαθμού
  υπεραιμίας-φλεγμονής του προ- στάτου.