ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κανείς να εξετάσει με υπερήχους το κρανο-εγκέφαλο ενός νεογνού ή βρέφους;
Επειδή το υπερηχογράφημα χρησιμοποιεί σαν πύλη εισόδου (παράθυρο) τις πηγές του κρανίου αλλά και τα λεπτά κροταφικά οστά μπορεί  κανείς να εξετάζει βρέφη μέχρι όταν κλείσουν οι πηγές  του κρανίου, κυρίως η πρόσθια πηγή. Συνήθως μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής του βρέφους, εκτός εάν παραμείνει ανοικτή η πρόσθια πηγή και πέραν του έτους.

Που βοηθά το υπερηχογράφημα σε βρέφος με μικρό κεφάλι;
Εάν η μικροκεφαλία οφείλεται σε ιδιοσυγκρασιακούς λόγους η εξέταση είναι φυσιολογική. Σε περιπτώσεις όμως ατροφίας του εγκεφάλου μπορεί να εκτιμήσει τον βαθμό της ατροφίας. Τέλος εάν η μικροκεφαλία οφείλεται σε πρόωρη σύγκλειση των ραφών μπορεί να εκτιμήσει ποιες ραφές του κρανίου είναι κλειστές και ποιες όχι.

Πως βοηθά το υπερηχογράφημα σε νεογνό ή βρέφος με μεγάλο κεφάλι;
Το υπερηχογράφημα αποσαφηνίζει το αίτιο της μεγαλοκεφαλίας δηλ. το βρέφος με αυξημένη περίμετρο κεφαλής. Εκτός απροόπτου, και εφ΄ όσον το βρέφος έχει φυσιολογικές λειτουργίες αναπτύξεως, η μεγαλοκεφαλία οφείλεται σε μια παροδική και αγαθούς προγνώσεως κατάσταση, όπου συγκεντρώνεται υγρό του εγκεφάλου μεταξύ του κρανίου και του εγκεφάλου, που δεν εμπνέει ανησυχία και συνήθως παρέρχεται χωρίς αγωγή στα δεύτερα γενέθλια του παιδιού. Βέβαια η κατάσταση αυτή εύκολα αντιδιαστέλλεται  από την σοβαρή υδροκεφαλία που χρειάζεται νευροχειρουργική παρέμβαση και τοποθέτηση παροχετευτικής βαλβίδας.

Ποια είναι  η συμβολή των υπερήχων στα πρόωρα;
Τα πρόωρα, ως γνωστό, έχουν αυξημένη συχνότητα εγκεφαλικής αιμορραγίας. Το εξειδικευμένο υπερηχογράφημα  εγκεφάλου μπορεί να εντοπίσει την εγκεφαλική αιμορραγία, να παρακολουθήσει την εξέλιξη της αιμορραγίας και να διευκρινίσει εάν καταλήγει σε υδροκεφαλία ή όχι.